نمونه گواهینامه پایان دوره

نمونه گواهینامه پایان دوره که پس از اتمام دوره و کسب حداقل امتیاز علمی در آزمون نهایی، به دانشپذیر اعطاء می گردد.

تذکر: این گواهینامه بصورت نمونه و برای آگاهی دانشپذیران از فرمت گواهینامه می باشد و بدون مهر و امضاء آکادمی آموزشهای الکترونیکی اتوسیستم، فاقد ارزش است.

 

نمونه گواهینامه پایان دوره

آخرین تغییر: جمعه، 26 اردیبهشت 1393، 12:15 عصر