ارکان راهبردی

ماموریت:


ارتقاء سطح دانش تخصصی و شغلی مهندسان و متخصصان فعال در حوزه برق کشور


چشم انداز:


تبدیل شدن به برند برتر آموزش الکترونیکی در زمینه برق در سطح کشور
تحقق هدف ارائه خدمات ارزان و رایگان


ارزش های محوری:


پیشرو و نوآور درکسب و کار
متعهد به ارائه خدمات با کیفیت و پشتیبانی صادقانه
ایجاد ارزش پايدار برای جامعه مهندسی برق کشور

آخرین تغییر: جمعه، 26 اردیبهشت 1393، 4:25 عصر