اهداف آکادمی

اهداف کلان آکادمی آموزشهای الکترونیکی اتوسیستم به شرح زیر می باشند:

  •   1- ارتقاء سطح دانش تخصصی و شغلی مهندسان و متخصصان فعال در حوزه برق کشور
  •   2- گسترش و ترویج آموزش های الکترونیکی در سطح جامعه مهندسی برق کشور
  •   3- برقراری عدالت آموزشی با حذف محدودیت های مکانی، زمانی و جغرافیایی جهت فراگیری دانش
  •   4- ارتقاء شغلی جامعه هدف و به تبع آن افزایش بهره وری در صنایع کشور
  •   5- ارائه راه کارهای نوین آموزشی، ارتباطی و...
  •   6- صرفه جویی در زمان و هزينه

آخرین تغییر: جمعه، 26 اردیبهشت 1393، 4:24 عصر