حسابهای بانکی گروه اتوسیستم

اطلاعات حسابهای بانکی

 
شماره کارت و شماره حساب بانک ملت شماره حساب : 1333896066
شماره کارت : 6104-3379-3482-3038
بانک : ملت (قابل پرداخت در سراسر کشور)
صاحب حساب : حميدرضا غلاميان
 
 
شماره کارت و شماره حساب بانک پاسارگاد شماره حساب : 294-8000-10163025-1
شماره کارت : 5022-2910-0188-3485
بانک : پاسارگاد (قابل پرداخت در سراسر کشور)

صاحب حساب : حميدرضا غلاميان

 جهت ثبت اطلاعات فيش بانكي كليك كنيد.

 

آخرین تغییر: دوشنبه، 3 آذر 1393، 1:55 عصر