حمید رضا غلامیان
آموزش تبدیل سیگنال 4 تا 20 میلی آمپر غیر خطی به خطی و بالعکس
از حميد رضا غلاميان در یکشنبه، 4 آبان 1393، 4:57 عصر
 

گاهی مواقع لازم می شود که یک سیگنال 20-4 میلی آمپر را که غیر خطی هست، بصورت خظی Scale کنیم و یا بالعکس. مثلا فرض کنید یک سیگنال ورودی به PLC بصورت غیر خطی باشد و شما قصد دارید فانکشنی بنویسید که آنرا خطی سازی کند برای این منظور می توانید از روابط زیر استفاده نمایید:

Converting 4 to 20mA Linear Signal to Square Root Extraction Output

Some pressure measurements are used to indirectly derive another type of measurand. One of these is the Rate of Flow of a gas or liquid. The flow rate along a closed pipe is directly proportional to the square root of the pressure drop or differential pressure between two points.

Since the relationship is non-linear, there is a greater change in flow at low pressures compared to higher ones. In order to optimise the resolution of flow measurement, the output on some differential pressure transmitters can be altered so that it is directly proportional to the flow rate rather than the differential pressure.

Linear → Sq Rt 4-20mA Conversion

The following formula can be used for converting a linear 4-20mA current loop signal to a square root extraction type:

OutputSqRt = 4mA + (4 x √ (OutputLinear – 4mA))

The following table shows values for linear to square root extraction 4 to 20 milliamp current loop signal.

Linear (mA)Square Root (mA)
4 4.00
5 8.00
6 9.66
7 10.93
8 12.00
9 12.94
10 13.80
11 14.58
12 15.31
13 16.00
14 16.65
15 17.27
16 17.86
17 18.42
18 18.97
19 19.49
20 20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sq Rt → Linear 4-20mA Conversion

The formula for converting a square root extraction 4-20mA signal to a linear one is: 

OutputLinear = 4mA + ((OutputSqRt – 4mA)² / 16)

The following table shows values for square root extraction to linear 4 to 20 milliamp current loop signal.

 

Square Root (mA)Linear (mA)
4 4.00
5 4.06
6 4.25
7 4.56
8 5.00
9 5.56
10 6.25
11 7.06
12 8.00
13 9.06
14 10.25
15 11.56
16 13.00
17 14.56
18 16.25
19 18.06
20 20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضمنا صرفنظر از اینکه نوع سیکنال ورودی ما چه باشد مثلا 1 تا 5 ولت یا 0 تا 10 ولت و یا هر نوع دیگر، شما می توانید از رابطه کلی زیر برای خطی سازی سیگنال استفاده نمایید:

InputSqRt%= 10 * √(InputLinear%)

این رابطه نشان می دهد که مثلا 50 درصد سیگننال خطی برابر با چند درصد سیگنال غیر خطی است.

 
عکس دمو سیستم
در پاسخ به: آموزش تبدیل سیگنال 4 تا 20 میلی آمپر غیر خطی به خطی و بالعکس
از دمو سیستم در سه‌شنبه، 13 آبان 1393، 2:08 عصر
 

سلام آقای غلامیان .آموزش بسیار خوبی بود.

با تشکر .