حمید رضا غلامیان
در پاسخ به: کالیبره کردن ترنسمیتر های فشار rosemount
از حميد رضا غلاميان در دوشنبه، 17 شهریور 1393، 11:05 عصر
 

بله دقيقا من هم با نظر دوست عزيزمان موافق هستم.