حمید رضا غلامیان
در پاسخ به: سیستم کنترل میتر پروینگ
از حميد رضا غلاميان در سه‌شنبه، 14 مرداد 1393، 10:45 صبح
 

جناب آقای واتور لطفا نوع پرووینگ و اینکه چه نوع میتر را می خواهید پروو کنید را مشخص نمایید.