عکس فاضل واتور
سیستم کنترل میتر پروینگ
از فاضل واتور در سه‌شنبه، 17 تیر 1393، 11:07 عصر
 

ایا سیتم کنترل میترپروینگی هست که فیلد باس را کنترل نماید

 

 

 
حمید رضا غلامیان
در پاسخ به: سیستم کنترل میتر پروینگ
از حميد رضا غلاميان در سه‌شنبه، 14 مرداد 1393، 10:45 صبح
 

جناب آقای واتور لطفا نوع پرووینگ و اینکه چه نوع میتر را می خواهید پروو کنید را مشخص نمایید.