عکس محسن جهانخواه
ارتینگ
از محسن جهانخواه در دوشنبه، 16 تیر 1393، 4:10 عصر
 

میخواستم در مورد کاربرد ترانس ها با گروه برداری YNyn0 و همچنین نحوه اتصال مرکز ستاره در سمت فشار ضعیف و قوی و سیستم ارت در این نوع ترانسها بدانم. ولتاژ ترانس هم 20/10 است.