ابزاردقیق

در این دوره که بصورت رایگان برگزار می گردد با مبانی سیستم های مدیریت موجودی مخازن سوخت (Tank Inventory) آشنا خواهید شد. این سیستم ها كه با عنوان سیستم های TG-LG یا Tank Gauging نام گذاری شده اند از تكنولوژی رادار برای اندازه گیری دقیق سطح مخازن استفاده می نمایند.

سرفصل های ارائه شده در این وبینار بطور کلی به شرح زیر می باشد:

-- آشنایی انواع مخازن ذخیره سوخت

-- آشنایی با انواع روشهای اندازه گیری موجودی به روش جرمی و حجمی در مخازن ذخیره سوخت

-- آشنایی با تكنولوژی رادار و كاربرد آن در اندازه گیری سطح

-- آشنایی با شركت های تولید كننده تجهیزات Tank Gauging

-- معرفی محصولات SAAB Rosemount

-- آشنایی با تجهیزات بكار رفته در سیستم Tank Gauging و تكنولوژی آنها

-- و ...

طول دوره: نامحدود

شهریه دوره: رایگان!!!

شرکت کنندگان می توانند پس از فراگیری این درس، درخواست شرکت در آزمون آنلاین و دریافت گواهینامه پایان دوره بدهند.

در این دوره که بصورت رایگان! برگزار می گردد فراگیران با انواع مدارک مهندسی ابزاردقیق و کنترل، استانداردهای مرتبط با آنها و طریقه تولید اینگونه مدارک آشنا می شوند.

سر فصل دوره به شرح زیر می باشد:

Basic Concepts

--  EPC Projects

--  Engineering Disciplines

--  Document Format

--  (Issue Purposes,... (IFR

--  (Document Types,... (DW

--  I&C Relation with Other Disciplines

 

Basic Documents

--  Document List

--  Specs

--  (PFD (Process Document

--  (P&ID (Process Document

--  Instrument List

 

Instrumentation Documents

--  Instrument Datasheets

--  (PMS (Piping Document

--  (Mechanical Drawing (Mechanical Document

--  Instrument Calculation

--  Drawing

--  Instrument Hookup

 

Control Documents

-- I/O list

--  (Plot Plan (Architectural Document

--  Instrument and JB Location Layout

--  Network Diagram

--  PLC Configuration

--  (Control Philosophy (Process Document

--  (Cause & Effect (Process Document

--  Logic Diagram

 

Panel Documents

--  Circuit Wiring Diagram

--  (MCC Wiring Diagram (Electrical Document

--  Termination Diagram

--  Cable Diagram

--  Cable List

--  Panel Arrangement

--  AC/DC Power Calculation

--  Panel BOM

--  Panel Datasheet

--  Junction Box Arrangement

--  Loop Diagram

 

Executive Documents

--  Instrument Cable and Tray Route Layout

--  Control Room Layout

--  Earthing Layout

--  Instrument Air layout

 

Procurement Documents

--  Material Requisition

--  Technical Offer

--  Technical Clarification

--  Vendor Deviation List

--  (Technical Bid Evaluation (TBE

 

Vendor Documents

--  VPIS

--  Surface preparation and Painting Procedure

--  General arrangement drawings

--  Instrument wiring diagrams

--  Datasheet

--  General Catalogue

--  Calculations

طول دوره: نامحدود
شهریه دوره: رایگان!!!
شرکت کنندگان مي توانند پس از فراگيري اين درس، درخواست شرکت در آزمون آنلاين و دريافت گواهينامه پايان دوره بدهند.

در اين دوره که بصورت رایگان! برگزار می گردد مباحث تخصصي ابزاردقيق شامل: مباني ابزاردقيق، مباني اندازه گيري، روشهای اندازه گیری دما، روشهای اندازه گیری فشار، روشهای اندازه گیری سطح، روشهای اندازه گیری دبي و مدارك مهندسي ابزاردقيق بيان مي گردد.

سر فصل دوره بطور خلاصه به شرح زیر می باشد:

-- مفاهیم اولیه در ابزاردقیق

-- روش­های اندازه­گیری فشار، تجهیزات جانبی و اصول نصب

-- روش­های اندازه­گیری دما، اصول نصب و معرفی ترموولها

-- روش­های اندازه­گیری سطح و اصول نصب

-- روش­های اندازه­گیری دبی و اصول نصب

طول دوره: نامحدود

شهريه دوره: رايگان!!!

شرکت کنندگان مي توانند پس از فراگيري اين درس، درخواست شرکت در آزمون آنلاين و دريافت گواهينامه پايان دوره بدهند.

در این دوره آموزشی که بصورت رایگان! برگزار می گردد مفاهیم و مبانی تکنولوژی فیلدباس بیان می گردد.

سر فصل های ارائه شده در این وبینار بطور کلی به شرح زیر می باشد:

-- انواع فیلدباس

-- اجزای فیلدباس

-- نحوه سیم­کشی در فیلدباس

-- کاربرد فیلدباس در نواحی انفجاری

طول دوره: نامحدود
شهریه دوره: رایگان !!!
شرکت کنندگان مي توانند پس از فراگيري اين درس، درخواست شرکت در آزمون آنلاين و دريافت گواهينامه پايان دوره بدهند.

در این دوره که بصورت رایگان! برگزار می گردد با مبانی نواحی خطر در پلنت های صنعتی بخصوص پلنت های نفتی و استانداردهای مرتبط با آن آشنا می شوید.

سرفصل های ارائه شده در این دوره بطور کلی به شرح زیر می باشد:

-- آشنایی با دسته­بندی نواحی انفجاری

-- آشنایی با روشهای محافظت در برابر انفجار

-- اصول نصب و بکارگیری تجهیزات ضد انفجار

طول دوره: نامحدود
شهریه دوره: رايگان!!!
شرکت کنندگان مي توانند پس از فراگيري اين درس، درخواست شرکت در آزمون آنلاين و دريافت گواهينامه پايان دوره بدهند.

در اين دوره دانشپذيران با با انواع شيرهاي اطمينان اجزاء آنها و روشهاي محاسبه اندازه شير آشنا مي شوند.

سرفصل دوره بطور خلاصه به شرح زير مي باشد:

-- معرفي انواع شير اطمينان
-- معرفي اجزاي شير اطمينان
-- تعيين اندازه شير اطمينان

طول دوره: نامحدود
شهريه دوره: 68 هزار تومان !!!

شرکت کنندگان مي توانند پس از فراگيري اين درس، درخواست شرکت در آزمون آنلاين و دريافت گواهينامه پايان دوره بدهند.

در اين دوره آموزشی که بصورت رایگان! برگزار می گردد دانشپذير با انواع شيرهاي كنترلي، اجزاء آنها، طرز كار آنها و همچنين عملگرهاي شيرهاي كنترل آشنا مي شود.

سرفصل دوره بطور خلاصه به شرح زير مي باشد:

-- معرفی انواع ساختمان شیرها

-- معرفی اجزای شیر

-- رفتارهای شیر کنترلی

-- تعیین اندازه ظرفیت شیر کنترلی

-- معرفی عملگر شیر و انواع آن

طول دوره: نامحدود
شهريه دوره: رایگان!!!

شرکت کنندگان مي توانند پس از فراگيري اين درس، درخواست شرکت در آزمون آنلاين و دريافت گواهينامه پايان دوره بدهند.